Blog Image

Team Horsens Blog

Sommertræning i sommerferien

SENESTE NYT Posted on 18 Jun, 2021 20:46:13

Sommerferien nærmer sig. Men i år bryder vi traditionen om, at følge skolernes ferie (lørdag 26 juni 2021 – søndag 8 august 2021). Dermed har vi sidste normale holdtræning torsdag d. 24/6.

Husk – Der er træning for øvede hold med GM Choi d. 29/6 kl. 18:30

Herefter er der sommertræning fra, tirsdag d. 6/7 kl. 18:30 for alle. Sommertræning om tirsdagen vil blive meldt ud af den instruktør, som træner den pågældende tirsdag.

Vi starter op på normal træning igen, tirsdag d. 10/8 kl. 17:15

God sommer🥋🌞👍Check-in til Taekwondo træning

SENESTE NYT Posted on 11 Jun, 2021 22:48:31

Check-In til træning – går i luften.
Alle kan fra og med tirsdag d.15/6 “Check-In til træning” via hjemmesiden. Dette skal primært bruges til at sikre, hvilke elever der aktivt træner i forhold til graduering. Dertil kan det også bruges til smitteopsporing, hvis det skulle blive nødvendigt.Great News! – Vi kan igen træne fuld pensum.

SENESTE NYT Posted on 22 May, 2021 23:41:42

Følgende corona-restriktioner gælder for idrætten.
Se de fulde retningslinjer for foreningsidrætten på Kulturministeriets hjemmeside.

Dermed justeres træningstiderne og vi kan igen træne fuld pensum.

Med virkning fra den 21. maj gælder følgende:

Indendørs idræt:
• Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper.
• Kontaktsport – også med kropskontakt – er tilladt for alle aldersgrupper.
• Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.
Regler for coronapas ved indendørs idræt:
• Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas, når de deltager i indendørs idræt.
• Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
• Idrætsforeningen eller facilitetsejeren skal mindst én gang i døgnet foretage stikprøvekontrol af coronapas. Der skal foretages kontrol for hver facilitet.

Udendørs idræt:
• Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal.

• Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.Så er der godt nyt med hensyn til indendørstræning for 18 – 69 årige

SENESTE NYT Posted on 10 May, 2021 15:51:04

Så er der godt nyt fra DTaf.

Kære klubber
Sikke en uge, med den ene kontramelding efter den anden. Nu skulle det gerne ligge fast at de voksne også må komme tilbage til dojangen.
Kulturministeriet har ændret retningslinjerne til at kontaktsport, herunder taekwondo, gerne må træne indendørs med voksne (18-69 år), med forbeholdet om at udelade al fysisk kontakt.
Se de opdaterede retningslinjer klik her

Kontrol af Coronapas:
Foreningen eller facilitetsejeren har pligt til at sikre, at alle voksne udøvere fra 18 år og derover har gyldigt coronapas – uden dette, kan udøveren ikke få adgang til de indendørs idrætsfaciliteter.
• Træneren eller holdlederen har ansvaret for at tjekke for gyldigt coronapas, før træningen igangsættes.
• Kan en udøver ikke fremvise et gyldigt coronapas, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs træningsfaciliteter.
• Der er ikke krav om dokumentation for at der er foretaget kontrol.
• Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne på 18 år og derover), som der er krav om coronapas for.
•  Bødestraffen er 3.000 kr. og pålægges den ansvarlige forening.Åbning indendørs for voksne + 18 år er aflyst. Dermed skal voksne fortsat træne udendørs.

SENESTE NYT Posted on 06 May, 2021 17:49:42

Kære Team Horsens
Åbning indendørs for voksne + 18 år er aflyst. Dermed skal voksne fortsat træne udendørs.

Det er frustrerende at DIF/DGI/DTaF går ud med den gode åbningsmelding uden, at have afstemt specifikke retningslinjer.

Vi kan kun beklage. Det medfører, at graduering for voksne afholdes udendørs.

Indendørstræning for voksne + 18 -69 år er aflyst.

Vi må alle afvente næste genåbningsdato den 21/5

kampråb …….Taekwondo TEAM! ……HORSENS!Nu kan voksne mellem 18 og 69 år igen møde op til indendørstræning

SENESTE NYT Posted on 05 May, 2021 16:48:26

Nu kan voksne mellem 18 og 69 år igen møde op til indendørs idræt i den lokale idrætsforening.

Med genåbningen for de voksne følger krav om coronapas, ligesom kontaktsport forventes at skulle begrænses til øvelser uden kropskontakt. Det står klart efter en politisk aftale faldt på plads i nat. Med virkning fra torsdag den 6. maj gælder følgende:
Indendørs idræt:

• Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper – dog forventes kontaktsport at skulle begrænses til øvelser uden kropskontakt for voksne mellem 18 og 69 år.

• Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.

• Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover.
Opstart på Indendørs træning for børn og unge under 18 år, tirsdag d. 4/5 kl. 17:15

SENESTE NYT Posted on 02 May, 2021 11:27:35

Kære Team Horsens,
Der er åben for indendørs træning i hele Danmark for børn og unge under 18 år. Voksne 18-69 år skal fortsat træne udendørs.

Opstart indendørs taekwondo træning:

Tirsdag & Torsdag d. 4/5 kl. 17:15 – 18:15 : Børn Beg. & Øvede
Tirsdag & Torsdag d. 4/5 kl. 18:30 – 19:30 Voksne træner udendørs (P-pladsen ved kampsportscenteret)

Horsens Kampsportscenter, Langmarksvej 47, 8700 Horsens.
Indgang


Påklædning udendørs:
Almindelig træningsdragt evt. løbesko

Påklædning indendørs:
Dobok og ingen og (Husk ingen sko i den nye dojang.)

Retningslinjerne:
Forsamlingsforbud: Overhold til enhver tid forsamlingsforbuddet og vær opmærksom på, at også trænere, dommere, forældre tæller med i det samlede max antal:
• Det er tilladt at træne indendørs med børn og unge i hold af max. 25 personer inkl. træner.

• Det er tilladt at træne indendørs for personer over 70 år. i hold af max. 25 personer inkl. træner.

• Det er tilladt at træne udendørs i hold af max 50 personer inkl. træner.

• Det er tilladt at opdele en sal i flere sektioner med flere
træningsgrupper, så længe hver gruppe har
egen træner samt plads nok – der skal være 4 kvm. pr. person i træningslokalet. Altså som minimum skal træningslokalet være 100 m2. før I kan facilitere en træning for 25 personer, inkl. Træner. Der skal være min. 2 meter mellem hver gruppe og sektionerne skal være TYDELIGT markeret med kegler eller lignende.

• I sidste ende er det op til den lokale magtudøvende myndighed at vurdere om restriktionerne overholdes. Så vær opmærksom på jeres lokale kommunale retningslinjer.

Sygdom?
Medlemmer må ikke møde op, hvis der er symptomer på sygdom.

Corona test:
Det er ikke et krav at man skal kunne påvise en negativ Corona test for at deltage i udendørs træning.

Træning under organiserede forhold:
For at kunne træne udendørs i grupper på op til 50 personer skal der være tale om træning arrangeret af en klub. Det er således stadig ikke tilladt at fx 12 personer mødes spontan til træning udendørs.

Før og efter træning:
Elever må ikke ankomme til træningszonen i grupper på over 10 personer.
Kun 10 elever forlader træningszonen ad gangen når træningen er overstået. Træningszonen kan evt. markeres, således det er tydeligt for udefrakommende at se hvor det er tilladt at være op til 50 personer.

Afstandskrav:
Sundhedsstyrelsens anbefalinger er at der så vidt muligt holdes minimum 1 meters afstand under fysiske anstrengelser i træningen. Da taekwondo også er en kontaktsport, kan det ikke undgås nærkontakt for visse træningsgrupper. Her anbefales det at have en fast træningspartner under træningen, RETNINGSLINJER FOR IDRÆTSAKTIVITETER) som et forsøg på at formindske antallet af øvelser hvor flere personer har kontakt med hinanden. Ligeledes er det anbefalet at sammensætte træningen, så der er mindst muligt ansigt-til-ansigt kontakt.

Med venlig hilsen
Taekwondo Team HorsensUdendørs taekwondo træning – opstart efter påske

SENESTE NYT Posted on 19 Mar, 2021 09:57:55

Kære medlemmer,

Vi arbejder på at finde en løsning på udendørs opstartstræning efter påske.
Nærmere information følger.

Seneste Covid-19 status:Next »