Der er graduering søndag d. 14. November 2021

Dermed ser vi på hvilke elever der opfylder kravene til gradueringen, hvor der vil indgå løbende test frem til gradueringen:

Prøvegraduering i Uge 44, 2. – 4. November (Børn Øvede) og (Børn Beg. og Voksne Beg.)

BEMÆRK:
Det er kun elever, som vurderes til ikke indstillet til gradueringen der får direkte besked.

Krav for at blive indstillet til graduering:

– Indmeldt i Dansk Taekwondo Forbund (DTaf) min. 3 måneder før en graduering.
– Eleven skal have trænet min. 2x ugentlig i 3 måneder uden længere fravær.
– Dertil må der ikke være restancer i forhold til kontingent
– Opfylde kravene til pensum. Find yderligere info her http://teamhorsens.com/pensum.html

Husk at få klubmærke på jeres Dobok inden gradueringen.
Elevens opgave er at blive helt skarp inden gradueringen deltage ved
træningerne søndage kl. 10:30 – 12:00. (alle)

Taekwondo Team ……….HORSENS!