Check-In til træning – går i luften.
Alle kan fra og med tirsdag d.15/6 “Check-In til træning” via hjemmesiden. Dette skal primært bruges til at sikre, hvilke elever der aktivt træner i forhold til graduering. Dertil kan det også bruges til smitteopsporing, hvis det skulle blive nødvendigt.