Der er graduering søndag d. 7. april 2019

Dermed ser vi, hvilke elever der opfylder kravene til gradueringen:

Uge 14 1. – 4. april (Børn Øvede) og (Børn Beg. og Voksne Beg.)

De elever, som vurderes til ikke indstillet vil få direkte besked.

Krav for at blive indstillet til graduering:

– Indmeldt i Dansk Taekwondo Forbund (DTaf) min. 3 måneder før en graduering.

– Eleven skal have trænet min. 2x ugentlig i 3 måneder uden længere fravær.

– Opfylde kravene til pensum. Find yderligere info her http://teamhorsens.com/pensum.html

Husk at få klubmærke på jeres dobok inden gradueringen.

Elevens opgave er at blive helt skarp inden gradueringen evt. deltage ved

træningerne søndag kl. 10:30 – 12:00. (alle)

Taekwondo Team ……….HORSENS!